Polica Dubova

Slovensko / English

Maciej Melecki

Maciej Melecki (1969) je poljski pesnik, scenarist, urednik in založnik. Izdal je pesniške liste Zachodzenie za siebie (Stopiti si za hrbet, 1993), Dalsze zajścia (Novi incidenti, 1998), Panoramix (2001) in Opuszczone strony (Zapuščene strani, 2008) ter pesniške zbirke Te sprawy (Te zadeve, 1995), Niebezpiecznie blisko (Nevarno blizu, 1996), Zimni ogrodnicy (Mrzli vrtnarji, 1999), Przypadki in odmiany (Sklanjatve in spregatve, 2001), Bermudzkie historie (Bermudske zgodbe, 2005), Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy 1995–2005 (Vedno povsod drugje – izbor pesmi 1995–2005; 2008), Przester (Overdrive, 2009), Szereg zerwań (Vrsta prekinitev, 2011) in Pola toku (Polja poteka, 2013). Prejel je literarno nagrado štirih stebrov (2010) in Otoczakovo pesniško nagrado (2010), njegove pesmi so prevedene v angleščino, češčino, nemščino, slovaščino, francoščino, slovenščino in srbščino.

Poleg tega je tudi soavtor filmskih scenarijev (Wojaczek (1997) Autsajder (2000), Dan prevaranta (2000) in Ervin iz Šlezije (2003)), urednik doslej neobjavljenih pesmi Rafała Wojaczka Reszta krwi (Preostanek krvi, 1999) in sourednik kritično-spominskega zbornika Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków in badaczy (Ki je: Rafał Wojaczek v očeh prijateljev, kritikov in raziskovalcev, 2001) ter glavni urednik revije Arkadia: katastrofična revija.
Maciej Melecki je direktor Mikołowskega inštituta Rafała Wojaczka (Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka) v Mikołowu, kjer sta v poljskem prevodu med drugim izšla izbora pesmi Srečka Kosovela (dvojezična, slovensko-poljska izdaja Kalejdoskop, 2012; prev. Karolina Bucka Kustec) in Iztoka Osojnika (Spodnie na niebie, 2012; prev. Marcin Warmuz), tik pred izidom pa je prevod pesniške zbirke Mah in srebro Jureta Detele (Mech i srebro, prev. Karolina Bucka Kustec).

www.policadubova.org © 2011