Polica Dubova

Slovensko / English

Akce

Knjiga spregovori: bralni klub z dr. Iztokom Osojnikom (4. sezona)

od 18. decembra 2018 do 14. maja 2019
v Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani

Bralni klub Knjiga spregovori
z dr. Iztokom Osojnikom
2018/2019
(4. sezona)

Zakaj brati? Kaj brati? Kako brati? Kako literaturo analizirati? Kako o literaturi pisati? Odgovore na ta vprašanja iščemo v sproščenih pogovorih, ki jih vodi dr. Iztok Osojnik, pesnik, filozof, kritik, komparativist, zgodovinski antropolog, mednarodno uveljavljeni avtor številnih pesniških zbirk, romanov, monografij, esejev, razprav in strokovnih člankov, ki je za svoje delo prejel več domačih in tujih nagrad. Pri bralnem klubu sodelujejo tudi drugi slovenski ustvarjalci in književni prevajalci. Vstop je prost.

Več o moderatorju bralnega kluba »

Srečanja potekajo v Knjižnici Prežihov Voranc (Tržaška cesta 47a) v Ljubljani.
Lepo vabljeni!

PROGRAM

V četrti sezoni bralnega kluba Knjiga spregovori se bomo z dr. Iztokom Osojnikom pogovarjali o književnih prevajalkah in prevajalcih ter njihovi vlogi kulturnega posrednika oziroma prinašalca vsebin iz drugih kultur v slovenski prostor. Ob knjigah ustvarjalk in ustvarjalcev iz različnih obdobij in dežel bomo spregovorili o svetovih, ki se nam kažejo skozi prevode, univerzalnosti dobre literature in drugih razlogih za branje prevodne književnosti v današnjih časih. Premišljali bomo o prevodnih izborih in prevajalski metodi izjemne prevajalke Zdenke Škerlj Jerman, gostji pa nam bosta umetnost književnega prevajanja predstavili iz prve roke. 

torek, 18. 12. 2018, ob 18. uri
Virginia Woolf: Jakobova soba. Prev. Jana Unuk. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove, 2013. 224 strani. (roman)

Za Jakobovo sobo (1922) si je Virginia Woolf zamislila romaneskno obliko, radikalno drugačno tako od svojih prejšnjih romanov kot od tradicionalnega romana sploh. Z njo je izrazila svojo percepcijo sveta kot neprestanega toka sprememb, namesto trdne konstrukcije je uvedla tekočo pripoved, impresionistično sestavljeno iz fragmentarnih prizorov. Z rabo različnih perspektiv namesto ene same, stabilne, je opozorila na izmuzljivost in nestalnost človeškega značaja. Čeprav je knjiga tudi elegija za pisateljičinim bratom Thobyjem, Jakob ni samo žrtev, ampak tudi predstavnik patriarhalne družbe, ki proizvaja vojne.
Gostja: prevajalka Jana Unuk

torek, 22. 1. 2019, ob 18. uri
Alexandra Berková: Temna ljubezen. Prev. Tatjana Jamnik. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove, 2012. 168 strani. (roman)

Med knjigami Alexandre Berkove je roman Temna ljubezen nedvomno najbolj odkrita in brezkompromisna kritika patriarhalne družbe: celovito prikazuje degradacijo ženskosti, usodo žensk, ujetih v tradicionalne partnerske odnose in družbene vloge, ter uničujoče učinke, ki jih ima moški način vodenja družbe za ljudi, živali in naravno okolje. Avtorica pa tudi karikira delovanje postkomunistične države, npr. njeno neracionalno organizacijo, namnožitev uradnikov, skorumpiranost politikov, ukinjanje socialne države.
Gostja: prevajalka Tatjana Jamnik

torek, 19. 3. 2019, ob 18. uri
Karel Čapek: Vojna z močeradi. Prev. Zdenka Škerlj Jerman. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1980. 247 strani. (roman)

Roman Vojna z močeradi (1936) je stilistično razgiban utopični roman, ki ga je odlično prevedla Zdenka Škerlj Jerman. Čapek ga je napisal v času velike gospodarske krize in vzpona nacionalizmov in fašizmov, ki so privedli do druge svetovne vojne. Tematika, ki jo obravnava, žal ostaja še vedno aktualna, kot je razvidno iz študije Božidarja Borka z naslovom Literarni profil Karla Čapka, objavljene leta 1937 v Ljubljanskem zvonu. Borko je mojstrovino svojega sodobnika opredelil takole: »[V] ›Vojni z Močeradi‹ [Čapek] osvetljuje z vzdržno satiro celoten problem civilizacije in kulture: Razumsko izredno razvite živali, ki jih ljudje najprej izkoristijo v svoje ›gospodarske‹ namene, se navzamejo civilizacije in začno vedno odločneje zahtevati svoje pravice; s človeško omiko se navzamejo tudi razrednega in nacionalnega sovraštva. Naposled uničijo cele kontinente in do malega iztrebijo človeški rod. V tej knjigi, ki je izšla na višku sedanje velike evropske krize, je Čapek že postavil v ospredje usodni problem političnega in socialnega razkroja, fašistično ›filozofijo‹ nagonske kulture, vojaške diktature in narodnostnega šovinizma; prosvetljeni močeradi so tu samo karikatura tistega človeštva, ki pozablja svoje visoke ideale in se vdaja mističnim skušnjavam mržnje in ›boja zaradi boja‹.«

torek, 16. 4. 2019, ob 18. uri
Egon Bondy: Invalidna sorojenca. Prev. Tatjana Jamnik. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove, 2017. 280 strani. (roman)

Roman Invalidna sorojenca (1974), ki ga je Egon Bondy dokončal v obdobju najturobnejše normalizacije in je do žametne revolucije krožil v obliki ilegalnih izdaj, je eno najpomembnejših del sodobne češke proze. Napisan je v znanstvenofantastičnem podžanru distopije in se v marsičem navezuje na Orwellov roman 1984. Knjiga je veljala za »biblijo« češkega undergrounda, ki je v njej prepoznal svoj alternativni življenjski slog in zavestno odločitev za obstranstvo oz. izstop iz politiziranega mainstreama, pa tudi posmeh potrošniškim idejam policijske države, predvsem pa cenil rahlo parodiranje znanstvene fantastike, v katero so organsko vpletene filozofske teme. Danes se roman seveda bere nekoliko drugače, a je dovolj nadčasoven, da nagovori tudi nas.
Gostja: prevajalka Tatjana Jamnik

torek, 14. 5. 2019, ob 18. uri
Ignacy Karpowicz: osti. Prev. Jana Unuk. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove, 2013. 456 strani. (roman)

osti (2013), roman iz krogov varšavskih intelektualcev, prikazujejo drugačnost kot del normalnosti in predstavljajo nove modele sobivanja, ki so deloma utopija, deloma pa že del vsakdanjosti. So svojevrsten laboratorij, v katerem poteka neutrudno raziskovanje človeških čustev in odnosov med ljudmi. Če je bil v Karpowiczevem prejšnjem romanu osmešen sakrosanktni model poljske družine kot »vir trpljenja in kazen«, v tem funkcionira vsaka možna družina in je rešilna bilka vsaka ljubezen med dvema bitjema. Naslovne »osti«, ki so tako -osti kot ostí (ribje srti, koščičke, v slovenščini še bodice ali zbadljivke), kot pravi avtor, bralcu omogočajo »svobodo izbire teme«, pač glede na to, kaj ga je v romanu presunilo, poiskalo, nagovorilo –  »naj so to kakšne istovetnosti, zaljubljenosti, radosti, lojalnosti«. Morda strpnosti. Ali začaranosti z jezikom: igrivim, zabavnim, dekonstruiranim in znova zlaganim, kot bi čisto sam zase vodil ločeno naracijo.
Gostja: prevajalka Jana Unuk

Če želite prejemati e-obvestila o bralnem klubu, se lahko nanje naročite na e-naslovu: tatjana{afna}policadubova.org.

Organizatorja:
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove
Knjižnica Prežihov Voranc, Mestna knjižnica Ljubljana 

Bralni klub Knjiga spregovori je vzniknil v okviru projekta Odmevi resničnosti (2015–2017) in se nadaljuje v okviru novega projekta Migracije v resničnosti (2019–2021), ki ju je v okviru programa Ustvarjalna Evropa podprla Evropska unija.

Attachment:

Program bralnega kluba Knjiga spregovori z dr. Iztokom Osojnikom 2018/19  -  20032019Program_Knjiga_spregovori_2018-19.pdf

www.policadubova.org © 2011