Polica Dubova

Slovensko / English

Akce

Gostovanje dr. Martina Machovca (Češka republika)

Predavanje in literarni večer v Ljubljani
29. in 31. maja 2017 na FF Tobačna in v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani

Vabimo vas na dva dogodka z dr. Martinom Machovcem. Več o gostu in obravnavanih temah »

ponedeljek, 29. 5. 2017, ob 10.30–12.00 v predavalnici št. 1 na Tobačni (FF UL, Tobačna 5)
PREDAVANJE
Fenomen češkega (literarnega) undergrounda

Dr. Martin Machovec bo predstavil razvoj in glavne osebnosti češkega undergrounda v širšem kulturnem in zgodovinskem kontekstu. Subkultura t. i. undergrounda je na Češkoslovaškem nastala kot spontan odziv na zaostreno politično represijo in cenzuro po letu 1968. Cilj državljanskega gibanja za »drugo kulturo«, ki ga je sprožila peščica glasbenikov in ki se je v 70. in 80. letih razraslo na vsa področja ustvarjanja, je bil vzpostaviti infrastrukturo za delovanje alternativnega, od uradne kulture neodvisnega kulturnega prostora. 

Uvod v predavanje: dr. Jana Šnytová

Predavanje bo v češčini, s tiskanimi izročki in ustnim povzemanjem v slovenščini.

sreda, 31. 5. 2017, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7)
LITERARNI VEČER
Egon Bondy in češki underground

Z urednikom, literarnim kritikom, prevajalcem in univerzitetnim predavateljem dr. Martinom Machovcem se bomo pogovarjali o  inspiratorju češkega undergrounda, pesniku, pisatelju in filozofu Egonu Bondyju in njegovem znanstvenofantastičnem oz. distopičnem romanu Invalidna sorojenca (1974), ki je v prevodu Tatjane Jamnik pred kratkim izšel pri založbi KUD Police Dubove.

Pogovor bo vodil Viktor Škedelj Renčelj

Dogodek bo konsekutivno tolmačen v slovenščino.

Gostovanje organizirata Kulturno-umetniško društvo Police Dubove in Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Veleposlaništvom Češke republike v Ljubljani.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Češke republike.

*

Dr. Martin Machovec je urednik, literarni kritik, prevajalec in predavatelj na Univerzi Jana Amosa Komenskega in Karlovi univerzi v Pragi. Pri svojem uredniškem delu sistematično skrbi za večjo dostopnost samizdatskih del javnosti (mdr. tudi opusa Egona Bondyja), je avtor vrste študij in slovarskih gesel s področja samizdatske literature. Prevaja iz angleščine, v njegovem prevodu je v češčini mdr. izšlo delo Allena Ginsberga in Johna Fowlesa. 

Egon Bondy (s pravim imenom Zbyněk Fišer, 1930–2007) je bil pesnik, pisatelj, dramatik, filozof, prevajalec in inspirator (»guru«, »superstar«) češkega undergrounda. Vsa njegova literarna dela od leta 1949 do 1989 so izhajala zgolj v samizdatskih izdajah (tj. razmnoževanih s pretipkavanjem) in od 80. let dalje tudi pri eksilskih založbah (npr. pri Sixty-Eight Publishers v Torontu). V slovenščini sta doslej izšla dva Bondyjeva romana: Invalidna sorojenca (1974; slov. 2014) in Bratje Ramazovi (1985; slov. 2017), oba v prevodu Tatjane Jamnik. Več »

Distopija Invalidna sorojenca je do leta 1989 veljala za »biblijo« češkega undergrounda, ki je v njej prepoznal svoj alternativni življenjski slog in zavestno odločitev za obstranstvo oz. namerni izstop iz politiziranega mainstreama, pa tudi posmeh potrošniškim idejam policijske države, predvsem pa cenil rahlo parodiranje znanstvene fantastike, v katero so organsko vpletene filozofske teme. Več »

www.policadubova.org © 2011