Polica Dubova

Slovensko / English

Akce

Odmevi resničnosti

Projekt v okviru pograma Evropske unije Ustvarjalna Evropa
2015-2017

Založba KUD Police Dubove je ena izmed 58 založb, ki jih bo Evropska unija podprla v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

ODMEVI RESNIČNOSTI

Sodobni filozofi, družboslovci in umetniki so že večkrat prikazali, da realnosti ni mogoče obravnavati kot dokončen, enkraten in splošno veljaven pojav z monokavzalno logiko. Nasprotno, večplasten fenomen realnosti, ki je hkrati zelo specifičen in vselej vezan na kontekst, se vedno reprezentira glede na opazovalca, tj. v skladu z njegovo perspektivo in dojemanjem. Projekt Odmevi resničnosti je nastal na podlagi tovrstnih multikulturnih premišljanj in pomislekov, ki so sprožili potrebo po vnovičnem pretresu kulturnih vzorcev in navad v postsocialističnem, postnacionalističnem in multikulturnem svetu. Namen projekta je sopostaviti različne družbene identitete (manjšine, migrante, begunce, ženske, lezbijke in homoseksualce, diaspore, subkulturne skupine), kot so prikazane v literarnih pripovednih tokovih, in na novo premisliti povezave med kompleksnimi realnostmi različnih družbenih okolij in njihovimi številnimi, pogosto zelo raznolikimi načini reprezentacije teh vsebin. Naslov projekta torej poudarja povezavo med družbeno reprezentacijo (resničnost) in osebno reprezentacijo (odmev).

V okviru projekta bomo prevedli sedem knjig iz poljščine, češčine, nemščine in angleščine. Pri izbiri del smo upoštevali avtoričino oz. avtorjevo občutljivost za to problematiko in zmožnost, da v literarnem jeziku pretanjeno pojasni prelom med paradigmo (mentaliteto) starega in novega sveta. Vsi avtorji in avtorice se ukvarjajo z mehanizmi memorije oz. spominjanja, nekateri pa tudi s strategijami družbene pozabe ali osebne amnezije. Na samosvoj način obravnavajo konstrukcije literarnih likov iz preteklosti ali njihove projekcije v prihodnost, pri čemer se ne oklepajo anahronističnih diskurzivnih strategij in normativnega pogleda na svet, temveč znajo izvirno ubesediti vsa protislovja današnjega sveta, tveganih menjav identitet, nomadskega načina življenja in kulturne raznolikosti. Z izbranimi knjigami ponujamo literarna in družbena orodja za poglobljen premislek o realnostih in njihovih reprezentacijah.

Seznam del in avtorjev (po abecednem redu):

  • Marica Bodrožić: Češnjevina / Kirschholz und alte Gefühle (nemščina; prevajalka Ana Jasmina Oseban)
  • Radka Denemarková: Prispevek k zgodovini radosti / Příspěvek k dějinám radosti (češčina; prevajalka Tatjana Jamnik)
  • Ignacy Karpowicz: osti / ości (poljščina; prevajalka Jana Unuk)
  • Jan Němec: Zgodovina svetlobe / Dějiny světla (češčina; prevajalka Tatjana Jamnik)
  • Ben Okri: Cesta sestradanih / The Famished Road (angleščina; prevajalec Urban Belina)
  • Minoli Salgado: Malo prahu na očeh / A Little Dust on the Eyes (angleščina; prevajalka Ana Jasmina Oseban)
  • Olga Tokarczuk: Jakobove bukve / Xięgi Jakubowe (poljščina; prevajalka Jana Unuk)

V okviru projekta smo zasnovali tri bralne klube, ki jih vodi dr. Iztok Osojnik: Knjiga spregovori v Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani (Mestna knjižnica Ljubljana – 1. sezona, 2. sezona), Literarne čajanke na I. gimnaziji v Celju in Beremo z dr. Iztokom Osojnikom v knjižnici v Ivančni Gorici (Mestna knjižnica Grosuplje).

Projekt je v okviru programa Ustvarjalna Evropa podprla Evropska unija. 

Odmevi:

Attachment:

Short presentation of the books  -  27102017Echoes_of_Realities_books_excerpts_EN_p.pdf

Attachment:

Kratka predstavitev knjig  -  27102017Odmevi_resnicnosti_povzetki_knjig_SL_p.pdf

www.policadubova.org © 2011