Polica Dubova

Slovensko / English

Akce

Strokovno srečanje slovenskih in francoskih književnih prevajalcev

Pariz, 15. in 16. novembra 2013

Rušenje »berlinskih zidov« v glavah Evropejcev skozi literarne prevode

Padec zidu, ki je od konca druge svetovne vojne do leta 1989 delil Berlin na vzhodni in zahodni del, je postal simbol ukinitve politične delitve Evrope na zahodni in vzhodni blok. Toda ali dobri dve desetletji pozneje lahko rečemo, da so se porušili tudi »berlinski zidovi« v glavah Evropejcev?
Literarni prevajalec nastopa v vlogi posrednika med kulturo izvirnika in kulturo prejemnico prevoda. Njegovo delo pa ni omejeno le na golo prevajanje iz enega jezika v drugega, temveč »prestavlja« svet izhodiščne kulture v kontekst sveta kulture prejemnice. Prevodi leposlovja (in tudi del s področja humanistike) tako bralcu omogočajo neposreden stik z drugimi kulturami in spoznavanje svetov, ki se pogosto zelo razlikujejo od sveta, v katerem živi njegova jezikovna skupnost. Soočanje s kulturno drugačnimi simbolnimi in semiotičnimi sistemi pa bralca (kakor tudi prevajalca) bogatijo in ga spodbujajo k premišljevanju, primerjavam in refleksiji. Prevodna literatura bralcu lahko razširja obzorje in vzpodbuja njihovo strpnost do drugih in drugačnih. Literarni prevodi torej lahko pomembno prispevajo k preseganju stereotipov in predsodkov, ki jih Evropejci pogosto še vedno imamo drug o drugem.

Strokovno srečanje prevajalcev v Parizu je četrto v nizu srečanj, ki jih je Društvo slovenskih književnih prevajalcev v okviru svojega programa mednarodnega sodelovanja predtem organiziralo v Berlinu v Nemčiji (2010), v Pragi na Češkem (2011) in v Bielsko-Białi na Poljskem (2012). Glavni namen teh simpozijev je medsebojno spoznavanje prevajalcev križem Evrope in njihova izmenjava izkušenj. Tokrat bodo prevajalci iz Francije in Slovenije drug drugemu v svojih referatih in v okviru okrogle mize predstavili svoje delo, izkušnje, poglede, stališča, pristope prevajanju literarnih besedil iz različnih jezikov ipd. Odprta debata namreč, kot se je potrdilo na prejšnjih srečanjih, odpira pot do novih spoznanj in ustvarjalnih rešitev.
Kulturno-umetniški program v Parizu in Tinqueuxu, v okviru katerega se bo predstavilo osem slovenskih literarnih ustvarjalcev, bo odprt za širšo francosko javnost.

Slovenski pesniki in/ali prevajalci (po abecednem redu): Mateja Bizjak Petit, Tatjana Jamnik, Kristina Hočevar, Dejan Koban, Barbara Korun, Taja Kramberger, Gašper Malej, Iztok Osojnik, Drago B. Rotar

Francoski prevajalci, avtorji in uredniki (in alphabetical order): Jérôme Carassou, Sarah Cillaire, Martin Daneš, Lenka Horňáková-Civade,  Olivier Mannoni, Monika Próchniewicz, Anne-Marie Tatsis-Botton

Organizatorji:
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Slovenija
v sodelovanju z:   
Literarno društvo IA, Slovenija
KUD AAC Zrakogled, Slovenija
KUD Police Dubove, Slovenija
INALCO, Pariz, Francija
Hiša slovenske poezije – Antenne slovène de la Maison de la Poésie, Tinqueux, Francija

Partnerji:
Centre national du livre, Pariz, Francija
Association de traducters littéraires de France, Pariz, Francija   

Prireditev je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 
Program

PARIZ
petek, 15. novembra
Centre National du Livre (Hôtel d’Avejan, 53, rue de Verneuil, 75343 Paris)
Predavalnica Cahiers du sud
9.30–9.45    uradna otvoritev simpozija
9.45–12.00     referati udeležencev
•    Jérôme Carassou: Zid, ki skriva druge
•    Iztok Osojnik: Kratko predavanje o preseganju metafizike prevajanja
•    Lenka Horňáková-Civade: Prevajanje lastne literature – kreativnost in izdaja
•    Barbara Korun: Prevajanje iz tretjega, neindoevropskega jezika (finščine) preko angleščine v sodelovanju z avtorji
12.00–12.30     odmor za kavo
12.30–14.30     referati udeležencev
•    Martin Daneš: Prevajanje humorja ni prav nič zabavno
•    Gašper Malej: Nekaj problemskih in teoretskih izhodišč o prevodih in prevajalcih/prevajalkah sodobne italijanske književnosti v slovenskem kulturnem kontekstu
•    Sarah Cillaire, Monika Próchniewicz: Revija Retors.net in prevajanje v dvoje
•    Barbara Korun: (Finske) fundacije in asociacije kot forma samoorganizacije avtorjev in prevajalcev
14.30–15.00    sklepni povzetek in kratka diskusija (moderirata Tatjana Jamnik in Iztok Osojnik)

sobota, 16. novembra
Centre National du Livre (Hôtel d’Avejan, 53, rue de Verneuil, 75343 Paris)
Predavalnica Cahiers du sud
10.00–11.30    referati udeležencev
•    Anne-Marie Tatsis-Botton : Izvirna prevajalska izkušnja: izvirnik je dostopen v dveh jezikih
•    Tatjana Jamnik: O etiki prevajanja: odgovornost do Druge (odnos med prevajalko in pisateljico)
•    Olivier Manoni: Ko prevod predre Zid
11.30–12.00    sklepni povzetek in kratka diskusija (moderirata Iztok Osojnik in Tatjana Jamnik)

INALCO (65, rue des Grands Moulins, 75214 Paris)
Predavalnica 3.08
16.30–16.45    Biti svoj lastni prevod – odlomek videoperformansa (KUD AAC Zrakogled)
16.45–18.30    Svoboden pesnik v deželi videzov? Srečanje s slovenskimi pesniki/prevajalci (pesniško branje in diskusija) (organizirata in moderirajo Pauline Fournier, Taja Kramberger in Drago B. Rotar; v sodelovanju z Literarnim društvom IA in DSKP)

TINQUEUX
ponedeljek, 18. novembra
Antenne slovène de la Maison de la Poésie – Hiša slovenske poezije (Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance, 8, rue Kléber, 51430 Tinqueux)
19.30–20.30    Poetična stalnica – branje slovenskih pesnic in pesnikov (moderira Ana Geršak) (Literarno društvo IA)
20.30–21.30    videoperformans Biti svoj lastni prevod (KUD AAC Zrakogled)

Fotogalerija

Attachment:

SL_Biografije slovenskih avtorjev in prevajalcev  -  11112013SL_BIOGRAFIJE_slovenskih_avtorjev_in_prevajalcev.pdf

Attachment:

FR_Brochure  -  22122013Brochure_FR.pdf

www.policadubova.org © 2011