Polica Dubova

Slovensko / English

Event

Polish writer Jerzy Franczak in Ljubljana

Author's reading with book signing & university lectures
16th April 2018 at 5 p.m., Trubar House of Literature
16th–19th April 2018, 
Faculty of Arts, Department of Slavic Studies (Tobačna)

LITERARY EVENT with book signing:

Monday, 16th April 2018, 5 p.m., Trubar Literature House

In clutches of postsocialist capitalism

Moderated by Iztok Osojnik.

Consecutive interpretation into Slovene by Tatjana Jamnik.

LECTURES (in Polish):

Monday, 16th April, 13:50–15:25: 

Kolej – ikona nowoczesności. Polskie dylematy cywilizacyjne 

Katedra za polonistiko, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tobačna 5 – room No. 2

Wednesday, 18th April, 12:10–13:45: 

Wyznaczniki »polskości« formacji modernizmu w jego wczesnym i dojrzałym okresie (Irzykowski, Witkacy, Schulz, Gombrowicz) 

Katedra za polonistiko, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tobačna 5 – room No. 3

Thursday, 19th April, 9:40–11:15: 

Poetycki recykling Tadeusza Różewicza 

Katedra za polonistiko, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tobačna 5 – room No. 3

www.policadubova.org © 2011