Polica Dubova

Slovensko / English

Event

11th Translation Workshop in Bielsko-Biała

from 18th to 19th October 2014
Bielsko-Biała, Poland

Invitation 2014

Polica Dubova Cultural and Artistic Associaton and Univesity in Bielsko-Biala cordially invite you to attend the 11th International Translation Workshop, which shall be again organized frame of the Golden Boat Festival of Slovenian culture in Poland (Festiwal Złota Łódź / Festival Zlati čoln). The workshop will be held on 18th and 19th October 2013 in the Galeria Wzgórze (ul. Wzgórze 4) led by Mr. Franciszek Kukioła and is located in the heart of Bielsko-Biala square full of coffeehouses.

This year, we shall discuss the texts of Slovenian literary “classics”: writer Zofka Kveder and poet Saša Vegri. In addition to discussions on translations, this years’ workshop will be enriched with lectures on topics related to the translation of Slovenian literature into Polish, or Polish literature into Slovene. Texts of Slovenian authors and other other material are available on the websites http://www.festiwalzlotalodz.pl and http://www.policadubova.org). Please prepare a draft translation, which shall be discussed at the workshop.

Among menthors invited to the workshop, there are: Bojana Todorović, Katarina Šalamun-Biedrzycka, Maja Novak, Iztok Osojnik, Dejan Koban. Lectures on translothology, literary science and Slovenian literature (also on Z. Kveder and S. Vegri) shall be performed by reasearchers and translators of Slovenian literature and participants of the workshop.

Please submit your application to the workshop no later than 15 September 2014, by sending an e-mail to: kopczykb{at}poczta.onet.pl. If anyone would like to present his / her reflections on translation in the form of a paper, please add the title and synopsis of your paper into the application form.

On behalf of the organizers

Agnieszka Będkowska-Kopczyk (ATH) and Tatjana Jamnik (KUD Police Dubove)

***

INSTRUCTIONS ON DRAFT TRANSLATIONS

  • ZOFKA KVEDER: Please translate five of the first short stories from the book Misterij žene (1900), pages 9–17.  
  • SAŠA VEGRI: Please translate poems from the cycles Ta svet and Ljubezen from the poetry collection Tebi v tišino (2001), pages 37–41 and 15–24, and poems from the cycle Balkon from the collection Zajtrkujem v urejenem naročju (1967), pages 53–61.
  • Attention: More material is published bellow: Saša Vegri's essay Jezik je samo eden med komunikacijskimi sistemi (published in Sodobnost 1977), more Vegri's poems and a whole book of Zofka Kveder.

Application form:  Formularz zgłoszenia / Obrazec prijave (PL-SL)

Texts to be translated:

Extra material:

Organized by Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Literarno društvo IA, Center for Slovene as Second/Foreign Language, Faculty of Arts, University in Ljubljana, Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Galeria Wzgórze
Sponsored by Javna agencija za knjigo RS / Slovenian Book Agency

***

PL:

XI Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie w Bielsku-Białej
18 i 19 października 2014

Informacja dla uczestników: Nie pobieramy opłaty warsztatowej. Nie organizujemy dla uczestników obiadów i noclegów.

Zaproszenie 2014

KUD Police Dubove i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zapraszają na XI Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie, które po raz kolejny odbędą się w ramach festiwalu kultury słoweńskiej w Polsce – Złota Łódź (Festival Zlati čoln).  Warsztaty odbędą się w dniach 18–19 października 2014 w pomieszczeniach Galerii Wzgórze Pana Franciszka Kukioły (ul. Wzgórze 4), która znajduje się w sercu kwitnącego kawiarenkami rynku Bielska-Białej.

W tym roku tłumaczyć będziemy teksty autorek słoweńskiej „klasyki” – pisarki Zofki Kveder i poetki Sašy Vegri. Oprócz dyskusji nad przekładami poziom warsztatów podniosą wykłady na tematy związane z tłumaczeniem literatury słoweńskiej na polski (lub odwrotnie). Teksty słoweńskich autorek oraz inne materiały znajdują się na stronach internetowych: http://www.festiwalzlotalodz.pl oraz http://www.policadubova.org. Prosimy o przygotowanie roboczych wersji tłumaczeń, nad którymi – jak zwykle – będziemy pracować na warsztatach.

Na warsztaty zaprosiliśmy także: Bojanę Todorović, Katarinę Šalamun-Biedrzycką, Maję Novak, Iztoka Osojnika, Dejana Kobana. Wykłady z dziedziny translacji, literaturoznawstwa i literatury słoweńskiej (także o Z. Kveder i S. Vegri) wygłoszą badacze i tłumacze literatury słoweńskiej oraz uczestnicy warsztatów.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać do dnia 15 września 2014 na adres kopczyk{małpa}poczta.onet.pl. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się refleksją nad przekładem w formie referatu, prosimy do zgłoszenia na warsztaty dołączyć temat i krótkie streszczenie wystąpienia.

W imieniu organizatorów –

Agnieszka Będkowska-Kopczyk (ATH) i Tatjana Jamnik (KUD Police Dubove)

***

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PRZEKŁADU

  • ZOFKA KVEDER: Prosimy o przetłumaczenie pięciu pierwszych opowiadań z Misterij žene (1900), s. 9–17.  
  • SAŠA VEGRI: Prosimy o przetłumaczenie wierszy z cykli Ta svet i Ljubezen z tomiku Tebi v tišino (2001), s. 37–41 in 15–24, oraz wiersze z cyklu Balkon z tomiku Zajtrkujem v urejenem naročju (1967), s. 53–61.
  • Uwaga: Poniżej znajdą Państwo także esej Sašy Vegri „Jezik je samo eden med komunikacijskimi sistemi” opublikowany w czasopiśmie „Sodobnost” w 1977 roku i inne wiersze tej poetki oraz cały tom opowiadań Misterij žene Zofki Kveder.

Formularz zgłoszeniowy:  Formularz zgłoszenia / Obrazec prijave (PL-SL)

Teksty do tłumaczenia:

Materiały dodatkowe:

***

Vodji delavnice: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik

Organizatorzy: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Literarno društvo IA, Centrum języka słoweńskiego jako drugiego/obcego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie, Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Galeria Wzgórze
 

Sponsor: Javna agencija za knjigo RS / Slovenian Book Agency

 

Attachment:

Prijavnica / Formularz zgłoszenia 2014  -  17092014fromularz_zgloszenia_prijavnica_BB_2014.doc

Attachment:

Zofka Kveder: Misterij žene (odlomek/fragment)  -  17092014Zofka_Kveder_Misterij_zene_odlomek.pdf

Attachment:

Saša Vegri: Tebi v tišino (izbrane pesmi/wybrane wiersze)  -  17092014Vegri_Tebi_v_tisino_odlomek.pdf

Attachment:

Saša Vegri: Zajtrkujem v urejenem naročju (izbrane pesmi/wybrane wiersze)  -  17092014Vegri_Tebi_v_tisino_odlomek.pdf

Attachment:

Saša Vegri (širši izbor/obszerniejszy wybór)  -  17092014Sasa_Vegri_izbor_iz_vec_zbirk_BB_2014.pdf

Attachment:

Zofka Kveder: Misterij žene (cela knjiga)  -  17092014Zofka_Kveder,_Misterij_zene,_1900.pdf

Attachment:

Saša Vegri: Jezik je samo eden med komunikacijskimi sistemi  -  17092014Sasa_Vegri_Jezik_je_samo_eden_esej_(Sodobnost1977).pdf

www.policadubova.org © 2011