Polica Dubova

Slovensko / English

Jelka Kernev Štrajn

Mag. Jelka Kernev Štrajn je literarna komparativistka iz Ljubljane, kjer dela kot samostojna literarna kritičarka, teoretičarka in prevajalka humanistične literature (Paul de Man, Hart, Bourdieu, Lacan, Laclau, Lefort, Foucault, Mme de Stäel, Leclercq, Malabou itn.). Vrsto let spremlja sodobno slovensko književnost, zlasti poezijo in jo ocenjuje v književni prilogi časnika Delo. Je tudi avtorica spremnih besed in razprav s področja literarne teorije, feministične teorije in teorije tropov. Objavlja največ v reviji Primerjalna književnost in v Književnih listih časnika Delo, občasno pa tudi drugje. Leta 2009 je izšla njena monografija z naslovom Renesansa alegorije: alegorija, simbol, fragment (ZRC SAZU). 

Skupaj z Markom Juvanom je uredila tematsko številko Primerjalne književnosti (2006), posvečeno teoretsko-literarnim hibridom. Leta 2010 je sodelovala na simpoziju ob izidu slovenskega prevoda zbranih spisov Dionizija Areopagita in na mednarodnem simpoziju, posvečenem slovenski avtobiografiji. Marca 2011 je sodelovala na mednarodnem simpoziju, posvečenem politični resnici poezije, marca 2012 je vodila mednarodni simpozij, posvečen ekokritiki in poeziji Jureta Detele, ter uredila zbornik na to temo (Ecology Through Poetry). Maja 2013 je soorganizirala mednarodni simpozij, posvečen eksperimentalni poeziji.

www.policadubova.org © 2011