Polica Dubova

Slovensko / English

Monika Gawlak

Monika Gawlak (1976) je literarna znanstvenica in slovenistka, asistentka na Katedri za literarno teorijo in prevajanje pri Oddelku za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah. Ukvarja se predvsem s sodobno literaturo (poljsko, slovensko, južnoslovansko), problematiko literarnega prevoda, literarne teorije (mdr. kulturne raziskave, feminizem, gender in queer) ter glotodidaktiko. Iz slovenščine prevaja literarna in znanstvena besedila (mdr. Miha Mazzini, Polona Glavan, Irena Novak Popov, Nikolaj Jež). Njeni prevodi in besedila so bili objavljeni v revijah Studium in Opcje ter zborniku Przekłady Literatur Słowiańskich.

Soorganizirala je številne prireditve, ki promovirajo slovensko kulturo na Poljskem, mdr. Svetovne dni sodobne slovenske kulture, literarni večer z Miho Mazzinijem v Katovicah, Festival Zlati čoln, Dnevi slovenske urbane kulture. Trenutno ureja poljsko izdajo zbirke kratkih zgodb Polone Glavan in slovensko tematsko številko revije mladih slavistov Noviny Slawia s podnaslovom Slovenci o Slovencih in drugih narodih. Letos bo izšla njena knjiga z naslovom Poetični svet Gregorja Strniše.

Srečko Kosovel: Kalejdoskop

www.policadubova.org © 2011